TP.HCM: Nỗ lực bứt phá trong 6 tháng cuối năm 2024

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2024, tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần được khắc phục. Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thành phố sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 khép lại sau 1,5 ngày làm việc. 

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận, TP.HCM đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế - xã hội duy trì đà tăng trưởng; thu ngân sách nhà nước vượt dự toán; xuất khẩu tăng trưởng; giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư có tiến bộ.

TP.HCM: Nỗ lực bứt phá trong 6 tháng cuối năm 2024 - 1

Bí thư Thành ủy TP HCM phát biểu bế mạc hội nghị  

Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các ngành, trân trọng sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và tạo đà cho phát triển trong những năm tiếp theo, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã xác định 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho 6 tháng cuối năm, cụ thể:

Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu năm 2024: Đây là tiền đề quan trọng để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 mà Đại hội XI đề ra.

Đẩy mạnh các hoạt động, hiện thực hóa Nghị quyết 98: Tập trung giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về tiến độ và hiệu quả. Đồng thời, tham mưu quyết liệt với Ban Chỉ đạo quốc gia để sớm ban hành các nghị định có liên quan.

Tăng cường giải ngân vốn đầu tư công: Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát “Chương trình hành động giải ngân vốn đầu tư công năm 2024”, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân trên 95%.

Cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số. Hoàn thiện các nền tảng dùng chung và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đi đôi với cải cách công vụ.

Đáp ứng nhu cầu thị trường lao động: Tăng cường công tác thống kê, rà soát, nghiên cứu, dự báo cung cầu lao động. Chủ động nhiều giải pháp hỗ trợ cung ứng lao động cho các ngành sản xuất có thể tăng cao trong những tháng cuối năm.

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại: Thúc đẩy nâng cao hiệu quả, hiện thực hóa các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế thực chất. Chủ động liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển.

Xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội: Quan tâm đúng mức hiện thực hóa chủ trương xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế cả hình thức lẫn nội dung, vật thể và phi vật thể.

Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế: Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại nâng cao hiệu quả chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đầu tư phát triển giáo dục theo chiến lược giáo dục thực chất, văn minh và hiện đại.

Phát triển nhà ở xã hội: Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.

Triển khai các hoạt động thi đua yêu nước: Tập trung các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội: Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với đó,bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các đoàn thể và toàn thể nhân dân trong thành phố tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XII, tiến tới Đại hội XIV của Đảng theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Bên cạnh đó, Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng kêu gọi toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra năm 2024.

Đây là những yêu cầu quan trọng nhằm đảm bảo thành công cho Đại hội Đảng các cấp và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM trong năm 2024.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thạch An

CLIP HOT