Thủ tướng Phạm Minh Chính nói về 12 chữ trong thu hút đầu tư

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trong hệ sinh thái đầu tư có 12 chữ là “công khai, minh bạch, bình đẳng, an toàn, hiệu quả, bền vững”. Việc này được thực hiện qua 13 chỉ tiêu.

Trưa 28/4, Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2022 kết thúc tốt đẹp. Với phương châm “Đồng hành - Hợp tác - Phát triển”, có 4 quyết định về chủ trương và ký kết 18 biên bản ghi nhớ nghiên cứu, khảo sát đầu tư được lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng với các nhà đầu tư thực hiện với tổng vốn hơn  210.000 tỷ đồng trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, năng lượng, giao thông, xây dựng, đô thị, logistics, chuyển đổi số…

Trước khi diễn ra lễ ký kết hợp tác, đầu tư, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chia sẻ với hội nghị 12 chữ trong hệ sinh thái môi trường đầu tư là “công khai, minh bạch, bình đẳng, an toàn, hiệu quả, bền vững”.Thủ tướng Phạm Minh Chính nói về 12 chữ trong thu hút đầu tư - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Hàm Yên.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng để thực hiện 12 chữ vừa nêu phải có 13 tiêu chí đi cùng. Trong đó, tiêu chí đầu tiên là phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng trong cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Việc xây dựng thể chế, cơ chế minh bạch, công khai, ổn định góp phần phát triển hệ sinh thái môi trường đầu tư là vấn đề thứ hai. Hiện nay tình hình diễn biến rất nhanh, khó lường nên phải bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để hoàn thiện thể chế.

Theo Thủ tướng, vấn đề thứ ba là thực hiện các đột phá chiến lược về hạ tầng, xây dựng nguồn nhân lực và thể chế. Các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý, các nhà đầu tư đều có trách nhiệm trong thực hiện các đột phá này. Để thực hiện điều này, nếu chỉ Trung ương hoặc chỉ địa phương đều không thể làm được. Vì vậy, cần phải có sự nỗ lực, cố gắng của cả Trung ương và địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của người dân, nhà đầu tư.

Việc coi trọng công tác quy hoạch là vấn đề thứ tư và phải đi trước một bước. Quy hoạch phải có kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển, có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, phải đổi mới để phù hợp với tình hình thực tế.

Vần đề thứ 5 được Thủ tướng nêu ra là giải quyết tốt các vấn đề chiến lược có tính toàn cầu, toàn dân. Ông nêu việc này như ứng phó dịch Covid-19, biến đổi khí hậu với các vấn đề tại miền Tây như sụt lún, sạt lở, thay đổi dòng chảy. Theo Thủ tướng, giải quyết được vấn đề của tình thì sẽ góp phần giải quyết các vấn đề của cả nước, vấn đề toàn cầu. Khi xử lý được các vấn đề này, các nhà đầu tư sẽ an tâm tìm đến với những địa phương kêu gọi đầu tư.

Sáu là phải chọn vấn đề ưu tiên, có tác động lan tỏa lớn, bền vững để làm trước. Làm từng bước chắc chắn, đi từ nhỏ đến lớn, thấp đến cao, đơn giản đến phức tạp, chọn vấn đề trọng tâm, trọng điểm, phải xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để thực hiện, vừa có tính ổn định, vừa có tính linh hoạt, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư, người dân.

Vấn đề thứ 7 là xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Thủ tướng cho rằng, các nhà đầu tư đều mong muốn đến một đất nước có nền kinh tế độc lập, tự chủ, không phụ thuộc vào bên ngoài, nhưng độc lập tự chủ không có nghĩa là tự cung, tự cấp mà phải hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả, là bạn bè tốt, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Tinh thần dựa vào nội lực là quyết định, chiến lược, cơ bản, lâu dài, xác định nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá.Thủ tướng Phạm Minh Chính nói về 12 chữ trong thu hút đầu tư - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các quầy hàng trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp Sóc Trăng. Ảnh: Đức Nguyễn.

Sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương là chỉ tiêu thứ 8. Việc này vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ, vừa là vinh dự của các cấp, các ngành. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành phải quan tâm, bám sát, “lao tâm, khổ tứ” để cùng làm với địa phương. Thủ tướng nhấn mạnh đến việc chống “xin – cho”.

Sự đồng hành, ủng hộ của doanh nghiệp và người dân là vấn đề thứ 9 được Thủ tướng nêu ra. Người đứng đầu Chính phủ mong các nhà đầu tư làm việc với các địa phương trên tinh thần nói thật, nghĩ thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân được thụ hưởng thật.

Mười là sự ủng hộ của người dân. Vì vậy,  cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân trên cơ sở hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro, đồng thời bảo đảm nơi tái định cư mới phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ, năm sau tốt hơn năm trước. Khi tư tưởng người dân thông thì họ sẽ đồng tình, ủng hộ các dự án, sẵn sàng nhường mặt bằng cho các dự án.

Huy động nguồn lực là mục tiêu thứ 10 mà Thủ tướng đề ra để đa dạng hóa, huy động tối đa, hiệu quả các nguồn lực xã hội, tăng cường hợp tác công tư, đồng thời huy động vốn qua các kênh như tín dụng ngân hàng, chứng khoán, trái phiếu, ODA.Thủ tướng Phạm Minh Chính nói về 12 chữ trong thu hút đầu tư - 3

Lễ ký kết hợp tác đầu tư và ghi nhớ giữa lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng và các doanh nghiệp. Ảnh: Hàm Yên.

Hai vấn đề cuối là truyền thông và tổ chức thực hiện. Thủ tướng cho rằng một số nơi chưa coi trọng công tác truyền thông, chưa biết làm truyền thông chuyên nghiệp. Vì vậy, các địa phương phải đầu tư cho công tác tryền thông, không để khủng hoảng truyền thông.

Việc tổ chức thực hiện trên cơ sở lựa chọn trọng tâm, trọng điểm cho đúng, trúng, thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường gặp gỡ, trao đổi để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, luôn rà soát, đề xuất các cơ quan để hoàn thiện, bổ sung, huy động sức mạnh của người dân và doanh nghiệp.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hàm Yên

CLIP HOT