THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tạp chí du lịch TPHCM xét tuyển 06 viên chức cho các vị trí:

  1. Trưởng phòng Nội dung: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành báo chí xuất bản.
  2. Kế toán: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Tài chính kế toán
  3. Phóng viên: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Báo chí xuất bản, ngữ văn, Ngoại ngữ.
  4. Biên tập viên: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Báo chí xuất bản, ngữ văn, quản lý văn hóa.
  5. Hành chính: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Quản trị hành chính Văn phòng, luật, Văn thư.
  6. Nhân viên kinh doanh: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: maketing, quản trị kinh doanh, quản trị du lịch.

* Yêu cầu về ngoại ngữ: Có 01 trong 05 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa. Trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Yêu cầu về tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tin số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

* Đối tượng và Hồ sơ dự tuyển: Thực hiện theo Điều 6,7 Quyết định số 03/2016/QD-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của UBND TP.HCM quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

* Thời gian, địa điểm tiếp nhận: nhận và gửi hồ sơ trước ngày 16/8/2019 tại Tạp chí Du lịch Du lịch TPHCM (Số 140 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TPHCM, ĐT: 0283 8226881)

BBT

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tạp Chí Du Lịch

CLIP HOT