Tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn), diễn ra trong 3 tuần, từ ngày 26/2 đến hết ngày 15/3.

Tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII - 1

Nội dung thi gồm: Nghị quyết số 42, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 44, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 45, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương, cuộc thi sẽ có 3 tuần thi: Tuần thi thứ nhất từ ngày 26/2 đến hết ngày 03/3; tuần thi thứ hai từ ngày 04/3 đến hết ngày 10/3; tuần thi thứ ba từ ngày 11/3 đến hết ngày 17/3.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất trị giá 3 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng; 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII được tổ chức nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và những nhận thức lệch lạc xung quanh nội dung các Nghị quyết.

Thể lệ chi tiết của cuộc thi, bộ câu hỏi và các tài liệu tham khảo được đăng tải trên trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên. Độc giả quan tâm có thể theo dõi tại đây.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nguyễn Bảo

CLIP HOT