Sở Du lịch TPHCM: Bồi dưỡng kiến thức cho Hướng dẫn viên đổi thẻ trong năm 2016

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Một trong những điều kiện bắt buộc để hướng dẫn viên du lịch hành nghề hợp pháp là phải có thẻ Hướng dẫn viên Du lịch, khi thẻ hết hạn phải làm thủ tục đổi thẻ. Nhằm hỗ trợ công tác đổi thẻ, Sở Du lịch Thành phố tiếp tục phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ, để bổ sung hồ sơ khi đổi thẻ hướng dẫn viên hết hạn trong năm 2016.

Theo đó, từ nay cho đến tháng 12 năm 2016 Sở Du lịch TPHCM sẽ phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn tổ chức 08 khóa bồi dưỡng kiến thức định kỳ dành cho hướng dẫn viên du lịch đến thời hạn đổi thẻ theo lịch sau:

Sở Du lịch TPHCM: Bồi dưỡng kiến thức cho Hướng dẫn viên đổi thẻ trong năm 2016 - 1

Đối tượng tham dự: Các hướng dẫn viên du lịch quốc tế, nội địa có thẻ sắp hết hạn sử dụng trong vòng 01 năm sắp xếp đăng ký học để làm thủ tục đổi thẻ sau này.

Địa điểm: Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn; Số 347A Nguyễn Thượng Hiền, P.11, Q.10

Hồ sơ đăng ký: Vui lòng liên hệ phòng tư vấn tuyến sinh số điện thoại 38344856 ext 103, 104 để làm thủ tục và đóng học phí (mang theo bản sao thẻ cũ và 02 hình 4x6 cm). Ưu tiên cho các trường hợp có ngày hết hạn thẻ HDV tương ứng trước mỗi khóa học theo lịch học trên đăng ký, đóng học phí trước.

Tài liệu học tập: Học viên có thể tham khảo trước trên trang web www.huongdanvien.vn (mục chính sách, Quyết định số 134/QĐ-TCDL về việc phê duyệt bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức định kỳ dành cho hướng dẫn viên ngày 22/3/2016 của Tổng cục Du lịch).

Học phí: 400,000đ/học viên

Sau khi kết thúc khóa học, học viên đến nhận giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức định kỳ và làm thủ tục đổi thẻ tại Sở Du Lịch - 140 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, Tp.HCM. Hồ sơ đổi thẻ bao gồm:

Đơn đề nghị đổi lại thẻ (kèm theo 01 ảnh 4x6 cm mới nhất).

Giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ.

Bản photo thẻ hướng dẫn viên cũ (thẻ từ).

Sở Du lịch TPHCM: Bồi dưỡng kiến thức cho Hướng dẫn viên đổi thẻ trong năm 2016 - 2

Mẫu thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Ảnh: Internet

Giấy chứng nhận lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ có giá trị 01 năm kế từ ngày cấp. HDV có thể tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch các tỉnh, thành phố khác tổ chức để lấy giấy chứng nhận. Tuy nhiên, khi nộp hồ sơ đổi thẻ HDV du lịch phải chấp hành đúng quy định về thời hạn đổi thẻ.

*Lưu ý: Việc đổi thẻ HDV DL được thực hiện theo Điều 75, Khoản 1, Điểm a Luật Du lịch quy định “ba mươi ngày trước khi thẻ hết hạn, hướng dẫn viên phải làm thủ tục đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên mới” và căn cứ vào công văn số 49/TCDL-LH của Tổng cục Du lịch ngày 14/01/2014 hướng dẫn như sau:

Trường hợp người có thẻ hướng dẫn viên du lịch đến hạn đổi thẻ theo quy định tại Điều 75 của Luật Du lịch, không làm thủ tục đổi thẻ tại tỉnh/thành phố đã cấp, có nhu cầu xin cấp thẻ ở tỉnh/thành phố khác để phù hợp với yêu cầu công việc, phải làm thủ tục cấp mới thẻ hướng dần viên du lịch.

Trường hợp người có thẻ hướng dẫn viên du lịch không làm thủ tục đối thẻ theo quy định tại Điều 75 của Luật Du lịch và thẻ hết hạn sử đụng, nếu có nhu cầu tiếp tục hành nghề hướng dẫn viên phải làm thủ tục cấp mới thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chỉ tiếp nhận các trường hợp đổi thẻ khi HDV nộp hồ sơ trước khi thẻ hết hạn ít nhất là 30 ngày. Trường hợp không đủ 30 ngày, HDV phải làm thủ tục cấp mới thẻ theo quy định.

Hồng Hương (Tổng hợp)

(Nguồn: Phòng Lữ hành - Sở Du lịch TPHCM)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT