Quy định về hiệu lực thẻ HDV du lịch khi nhận hỗ trợ COVID-19

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Anh Hoàng Thế Huy (sống ở Hà Nội) cho biết, thẻ hướng dẫn viên du lịch của anh được cấp sau ngày có hiệu lực của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg (7.7.2021) có được hỗ trợ COVID-19 không?

Bộ Lao Động Thương binh và Xã hội đã giải đáp thắc mắc của anh Huy như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và quy định tại Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 10 ban hành kèm theo Quyết định số 23), giá trị thẻ hướng dẫn viên du lịch còn hạn sử dụng đến thời điểm nộp hồ sơ (hết ngày 31.1.2022).

Trường hợp thẻ hướng dẫn viên du lịch được cấp sau ngày có hiệu lực của Quyết định số 23 mà còn giá trị sử dụng đến thời điểm nộp hồ sơ (thẻ còn thời hạn sử dụng, không bị thu hồi hoặc bị tước thẻ) thì thuộc đối tượng được hỗ trợ nếu có đủ các điều kiện theo quy định.

Cũng liên quan đến gói hỗ trợ COVID-19 của chính phủ, anh Lê Tuấn (Thanh Hoá) thắc mắc  "Khi hướng dẫn viên du lịch có hợp đồng lao động không còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ có được hỗ trợ không?"

Vấn đề này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết: Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc danh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.2020 đến thời điểm nộp hồ sơ (theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Quyết định số 23), được hiểu là hợp đồng lao động đó có thể được ký trước hoặc sau ngày 1.1.2020, có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.2020 đến thời điểm nộp hồ sơ (hết ngày 31.12.2022), còn hoặc không còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Hương (Báo Lao Động)

CLIP HOT