Thêm 14.829 ca COVID-19 trong nước, gần 7 triệu người tiêm vắc-xin mũi 3

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bộ Y tế vừa ghi nhận 14.829 ca mắc COVID-19 trong nước, trong đó riêng Hà Nội có 2.499 ca.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Diệu Thu

CLIP HOT