Ngày 19/12, thêm 16.093 ca COVID-19 trong nước, trong đó Hà Nội có 1.405 ca

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trong 16.093 ca COVID-19 ghi nhận trong nước có 10.542 ca trong cộng đồng.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Diệu Thu

CLIP HOT