Khởi động diễn đàn liên kết du lịch năm 2021 giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Diễn đàn liên kết phát triển du lịch năm 2021 giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long dự kiến tổ chức vào ngày 26 và 27/4/2021 tại Đồng Tháp

Triển khai thoả thuận liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã được ký kết năm 2019, ngày 26 và 27/4/2021, tại Thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp sẽ diễn ra diễn đàn liên kết năm 2021.

Trong khuôn khổ diễn đàn cũng sẽ diễn ra các hội thảo về xây dựng sản phẩm liên vùng đặc trưng và hội thảo giới thiệu, kêu gọi đầu tư cho sản phẩm liên kết vùng.

Đại diện Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại diễn đàn lần này, Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ triển khai quy chế phối hợp hoạt động của hội đồng liên kết vùng nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động của vùng trong những năm kế tiếp.

Được biết, Tổng cục Du lịch cũng sẽ tham gia các hội đồng liên kết giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng nhằm tăng cường hiệu quả kêu gọi đầu tư và kết nối các nguồn lực cũng như hỗ trợ công tác quảng bá, xúc tiến các sản phẩm ra thị trường quốc tế.

Đến hết năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết thoả thuận liên kết phát triển du lịch với 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, vùng Đông Nam Bộ, các tỉnh Tây bắc mở rộng, vùng Đông Bắc và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Gia Khang

CLIP HOT