ĐẠI HỘI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CAMPUCHIA TP.HCM NHIỆM KỲ 2011 – 2016

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

ĐẠI HỘI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CAMPUCHIA TP.HCM NHIỆM KỲ 2011 – 2016 - 1    

Ông Trương Minh Nhựt – Vụ trưởng, Ban Tuyên giáo TW phụ trách phía Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP.HCM nhận lẵng hoa chào mừng Đại hội

 

 

 

 

 

 

Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2011 – 2016, đã diễn ra trong ngày 25.10.2011tại Hội trường Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TPHCM

 

 

 

 

 

 

Sau chiến thắng lịch sử ngày 7.1.1979 của Cách mạng Campuchia, ngày 31.12.1979 Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP Hồ Chí Minh đã được thành lập theo Quyết Định của BCH Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia. Đây là một trong những Hội Hữu nghị ra đời sớm nhất tại TP Hồ Chí Minh. Qua hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, Hội đã tham gia nhiều hoạt động phong phú góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước; giao lưu văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật…Thu hút đông đảo sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, cựu Tình nguyên quân, chuyên gia, sinh viên Viêt Nam và sinh viên Campuchia. Từ khi thành lập đến nay, có 3 Chủ tịch Hội là: Ông Phạm Văn Ba (1979 – 2000), Ông Lê Hồng Liêm (2001 – 2006) và Ông Trương Minh Nhựt – Vụ trưởng, Ban Tuyên Giáo TW Phụ trách phía Nam, từ 2006 đến nay.

ĐẠI HỘI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CAMPUCHIA TP.HCM NHIỆM KỲ 2011 – 2016 - 2

 

Ông Trương Minh Nhựt - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP Hồ Chí Minh điều hành Đại hội

Được biết, hiện có 30 Chi hội trực thuộc, riêng Chi hội Ban Liên lạc Cựu Chuyên gia Việt Nam giúp bạn Campuchia TP.Hồ Chí Minh đã có hơn 600 thành viên mới tham gia.

Đại hội đã nghe báo cáo của Đoàn Chủ tịch về tổng kết hoạt động của Hội từ năm 1979 đến 2011, phương hướng công tác nhiệm kỳ 2011 – 2016 do Ông Trương Minh Nhựt – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Capuchia TP Hồ Chí Minh báo cáo.

ĐẠI HỘI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CAMPUCHIA TP.HCM NHIỆM KỲ 2011 – 2016 - 3

 

Ông Lê Công Giàu – Thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu chương trình Đại hội

Danh sách Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 – 2016 có 29 thành viên, đạt sự tín nhiệm cao của Đại hội. Kết quả danh sách Ban Chấp hành mới với Chủ tịch là Ông Trương Minh Nhựt; 4 Phó Chủ tịch gồm có: Ông Nguyễn Hậu, Ông Lê Công Giàu, Tiến sĩ Trần Thanh Pôn và Hòa thượng Thích Thiện Tâm cùng 24 ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, nhiệm kỳ 2011-2016.

Kim Long

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT