Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

HĐND TP.HCM khóa X vừa bầu bổ sung ông Huỳnh Thanh Nhân - giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM - làm phó chủ tịch HĐND TP, kiện toàn lãnh đạo Thường trực HĐND TP.

Trong kỳ họp thứ 14 của Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP.HCM khóa X, ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TP, đã được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP. Đây là một bước quan trọng nhằm kiện toàn lãnh đạo Thường trực HĐND, bao gồm Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ và các Phó Chủ tịch Phạm Thành Kiên và Huỳnh Thanh Nhân.

Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM - 1

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ trao hoa chúc mừng ông Huỳnh Thanh Nhân - Ảnh: T T

Ông Nhân đã nhận được sự đồng thuận tuyệt đối với 84 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 100%. Ông bày tỏ quyết tâm sẽ cùng với tập thể Thường Trực HĐND và các Ban của thành phố thực hiện nghiêm túc chủ trương và nghị quyết của Đảng cũng như pháp luật của Nhà nước, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND.

Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM - 2

Lãnh đạo TP HCM chúc mừng ông Huỳnh Thanh Nhân và bà Phạm Khánh Phong Lan

Ông Nhân cũng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố trong việc quyết định các chính sách quan trọng, góp phần vào sự phát triển bền vững và hiện đại của TP.HCM, đồng thời thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XI.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nhân nhấn mạnh sự quan trọng của việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND thông qua các kỳ họp và hoạt động giám sát, đồng thời cam kết sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để đáp ứng sự kỳ vọng của công dân và đóng góp vào sự tiến bộ của thành phố.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PV

CLIP HOT