Định hướng quy hoạch TP.HCM: Hiện đại, sáng tạo và bền vững

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

TP.HCM sẽ tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông để đảm bảo kết nối thông suốt, giải quyết các vấn đề ùn tắc giao thông, ngập úng và ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 269/TB-VPCP ngày 22/6/2024 kết luận của Thường trực Chính phủ về quy hoạch TP.HCM. Thông báo này nêu rõ những định hướng chiến lược quan trọng cho quy hoạch phát triển của thành phố trong giai đoạn tới.

Định hướng quy hoạch TP.HCM: Hiện đại, sáng tạo và bền vững - 1

Theo thông báo, UBND TP.HCM cần khẩn trương rà soát và hoàn thiện quy hoạch thành phố với những định hướng chiến lược. Quy hoạch phải mang tính mở, hiện đại và sáng tạo, có tầm nhìn chiến lược và tạo điều kiện cho những đột phá về cơ chế, chính sách, hạ tầng và nguồn nhân lực.

Cần thực hiện quy hoạch theo lộ trình, tận dụng tối đa cơ hội và giải quyết những thách thức như thể chế, sụt lún, ngập lụt và ùn tắc giao thông. Xác định rõ "điểm nghẽn" và nguyên nhân gây cản trở sự phát triển để có giải pháp phù hợp và triển khai hiệu quả các mục tiêu đã xác định.

Quy hoạch cần bảo đảm tính chiến lược, lâu dài và toàn diện, định hướng phân bổ nguồn lực và đầu tư ưu tiên vào các trọng điểm, xác định các dự án đột phá tạo động lực cho sự phát triển của TP. HCM. Cần khai thác tối đa không gian ngầm, không gian nước và ưu tiên các khu vực có tiềm năng để phát triển dịch vụ, du lịch và kinh doanh. Đồng thời, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và tận dụng xu hướng phát triển xanh, thông minh để thu hút các nhà đầu tư chiến lược và nguồn lực chất lượng cao.

Trong quá trình phát triển đô thị, cần gắn liền với thúc đẩy phát triển nông thôn, nghiên cứu mô hình "làng trong phố, phố trong làng" phù hợp với giai đoạn phát triển xanh và các huyện ngoại thành.

Về phương án phát triển các ngành, lĩnh vực, TP.HCM sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp mô hình khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ, nghiên cứu kỹ việc quy hoạch sông Sài Gòn để phát triển du lịch và bảo đảm an ninh nguồn nước. Chú trọng thu hút các dự án đầu tư đảm bảo đủ ba yếu tố: công nghệ tiên tiến, bảo vệ môi trường và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.

TP.HCM sẽ tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông để đảm bảo kết nối thông suốt, giải quyết các vấn đề ùn tắc giao thông, ngập úng và ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí. Đẩy mạnh hợp tác công - tư, xã hội hóa và tập trung khai thác các nguồn lực đất đai, tài nguyên và con người, lấy con người làm chủ thể trung tâm để phát triển.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PV

CLIP HOT