10 sự kiện Văn hóa, Thể thao, Du lịch tiêu biểu năm 2022

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021, Thông qua Luật Điện ảnh, nghệ thuật làm Gốm Chăm được UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể... là những sự kiện Văn hóa, Thể thao, Du lịch tiêu biểu năm 2022.

Chiều 20/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2022. Theo đó, các sự kiện bao gồm:

1. Triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021

 Ngày 24/11/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị.

Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, ngay từ đầu năm 2022, Bộ VHTTDL đã tổ chức Lễ phát động chủ đề công tác năm 2022 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”.

10 sự kiện Văn hóa, Thể thao, Du lịch tiêu biểu năm 2022 - 1

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng phương án "hồi hương" thành công Ấn vàng “Hoàng đế chi bảo”. Ảnh: Bộ VHTTDL

Bộ VHTTDL cũng đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 (giai đoạn 2023-2025).

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.

 Nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước cũng đã ban hành các Nghị quyết triển khai kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Hà Tĩnh là địa phương đầu tiên tổ chức Hội nghị Văn hóa quy mô toàn tỉnh, triển khai kết luận Hội nghị văn hóa toàn quốc 2021.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, quản lý, sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, các Bộ, ngành, địa phương và đoàn thể đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từng bước đưa Văn hóa thấm sâu trong các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội.

2. Quốc hội Thông qua Luật Điện ảnh năm 2022

  Ngày 15 /6/2022, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV thông qua Luật Điện ảnh năm 2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023.

  Luật Điện ảnh năm 2022 được ban hành đã khắc phục được các hạn chế về thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bảo đảm phù hợp với các luật hiện hành và cam kết trong điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số trong hoạt động điện ảnh.

10 sự kiện Văn hóa, Thể thao, Du lịch tiêu biểu năm 2022 - 2

Luật Điện ảnh năm 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023.

Luật Điện ảnh năm 2022 được các nhà sản xuất, phát hành, phổ biến phim, các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu… đánh giá cao và hồ hởi đón nhận.

3. Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) năm 2022

Ngày 14/11/2022, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội hoá XV đã thông qua Luật  Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi) với 6 chương 56 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.

Đây là một trong những dự án Luật nhận được sự quan tâm đặc biệt của cử tri và dư luận. Luật có nhiều điểm mới tích cực như đã thiết lập các chính sách, quy định bảo đảm thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng để xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh  phúc, văn minh.

Nội dung cụ thể của Luật nhằm tiếp cận dưới góc độ quyền con người, lấy con người làm trung tâm, bảo đảm tăng cường bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo nội dung, quy định của Hiến pháp năm 2013; xây dựng và phát triển gia đình hạnh phúc, văn minh, bảo vệ người yếu thế trong gia đình...

Luật 2022 có những điểm mới như: Lấy người bị bạo lực gia đình làm trung tâm, phòng ngừa chủ động, trong phòng có chống, trong chống có phòng, thiết lập được quy trình báo tin, tố giác hành vi bạo lực gia đình, xử lý tin báo, xử lý hành vi bạo lực. Đ8ồng thời xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng chống bạo lực gia đình, xã hội hóa phòng chống bạo lực gia đình; quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng chống bạo lực gia đình.

4. Nghệ thuật làm Gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp

Ngày 29/11, tại phiên họp của Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 17 của UNESCO, diễn ra tại Rabat, thủ đô của Vương quốc Ma-rốc, di sản Nghệ thuật làm gốm của người Chăm chính thức được ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Đây là một trong 56 hồ sơ được xem xét trong kỳ họp này.

10 sự kiện Văn hóa, Thể thao, Du lịch tiêu biểu năm 2022 - 3

Nghệ thuật làm gốm của người Chăm được ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể. Ảnh: Gốm BT

Nghệ thuật làm gốm Chăm thuộc loại hình nghề thủ công truyền thống, tạo ra các sản phẩm gốm bằng tay thông qua việc sử dụng các công cụ đơn giản.

Điều đặc biệt của di sản là người thực hành chủ yếu là phụ nữ dân tộc Chăm, với các kiến thức và kỹ năng thủ công, được truyền tải trong gia đình, dòng họ và cộng đồng. UNESCO đã ghi nhận giá trị di sản Nghệ thuật làm gốm của người Chăm, liên quan đến sự trao đổi, tương tác giữa các cá nhân trong công đồng.

Bên cạnh đó, là những giá trị gắn với nghệ thuật diễn xướng dân gian, phong tục, tập quán, tín ngưỡng và lễ hội, trong đó có các nghi lễ liên quan đến tổ tiên nghề gốm Chăm.

Việc UNESCO ghi danh Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp hết sức quan trọng, giúp cho di sản này được quan tâm, bảo vệ tốt hơn cho thế hệ sau.

5. Di sản “Bia ma nhai Ngũ Hành Sơn” và “Hệ thống văn bản làng Trường Lưu, Hà Tĩnh” được UNESCO ghi vào Danh mục di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Ngày 26/11, tại Kỳ họp thứ 9 diễn ra ở TP. Andong (Hàn Quốc), Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO (MOWCAP) đã thông qua 2 hồ sơ: “Bia ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng” và “Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu, Hà Tĩnh (1689-1943)” là Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bia ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng là kho tàng di sản tư liệu quý giá bằng chữ Hán và chữ Nôm, với số lượng lớn gồm 78 tư liệu (trong đó có 76 bia chữ Hán và 2 bia chữ Nôm).

Nội dung bia đa dạng, hình thức độc đáo, với nhiều thể loại như như ngự bút, bia ký, tán, thơ văn, đề từ, đề danh, câu đối… của các vị vua, quan triều Nguyễn, cao tăng, các thế hệ tao nhân, mặc khách đã từng dừng chân lưu đề trên vách đá, hang động tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, từ nửa đầu thế kỷ XVII đến thập niên 60 của thế kỷ XX.

Bia ma nhai thể hiện rõ tính giao thoa, hòa điệu về kinh tế, văn hóa, xã hội giữa các quốc gia Nhật Bản – Trung Hoa - Việt Nam tại Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX. 

Bia ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn là tài liệu gốc duy nhất được vua Minh Mạng ngự bút và cho khắc lên các vách núi, hang động. Sự kiện này được ghi chép lại trong các tài liệu lịch sử như Đại Nam Nhất Thống chí, Đại Nam Thực lục, Đại Nam dư địa chí ước biên…

10 sự kiện Văn hóa, Thể thao, Du lịch tiêu biểu năm 2022 - 4

Bia ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng là kho tàng di sản tư liệu quý giá bằng chữ Hán và chữ Nôm. Ảnh: Thanh niên

Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu, Hà Tĩnh (1689-1943)

Là bộ sưu tập độc bản được viết bằng tay, gồm 26 sắc phong gốc do các vua triều Lê, Nguyễn ban tặng; 19 tờ văn bằng và 3 bức trướng bằng lụa, viết bằng chữ Hán và chữ Nôm từ năm 1689 đến năm 1943.

Với giá trị nguyên gốc, độc bản, các văn bản có nguồn gốc rõ ràng và các sự kiện liên quan… đã từng làm nguồn tư liệu để biên soạn sách, vì vậy nhiều thông tin có thể kiểm chứng, đối chiếu qua các tài liệu chính sử của Việt Nam như Đại Việt sử ký tục biên, Khâm định Việt sử thông giám cương mục; cũng như qua các sách khảo cứu như Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú, Nghệ An ký của Bùi Dương Lịch.

6. Đàm phán thành công việc hồi hương kim ấn “Hoàng đế chi bảo”

Ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” của nhà Nguyễn đúc năm 1823 triều Minh Mạng (1820-1841), được vua Bảo Đại khi thoái vị, chọn cùng thanh bảo kiếm mà phụ vương của ông là vua Khải Định (1916 - 1925) trao lại, để bàn giao cho chính quyền cách mạng ngày 30/8/1945.

Bên cạnh giá trị lịch sử, chính trị, văn hóa và nghệ thuật…, ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” là di sản văn hóa có ý nghĩa hết sức quan trọng với dân tộc, là biểu trưng quyền lực chính trị trong một giai đoạn lịch sử nhất định của tiến trình lịch sử Việt Nam.

Ngày 19/10/2022, website của Hãng đấu giá Millon, Paris, Cộng hòa Pháp đăng tải thông tin sẽ đưa ra đấu giá 329 cổ vật, trong đó có ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” của nhà Nguyễn đúc năm 1823 triều Minh Mạng (1820-1841), thuộc sưu tập “Nghệ thuật Việt Nam” vào ngày 31/10/2022.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng phương án "hồi hương" ấn vàng “Hoàng đế chi bảo”, xin ý kiến các Bộ, ngành, trình Thủ tướng cho phép thực hiện và tổ chức Đoàn công tác liên ngành đàm phán, thương thảo trực tiếp với hãng Millon, Pháp, thực hiện các bước trong lộ trình hồi hương ấn vàng.

Quyết tâm thực hiện việc hồi hương ấn vàng là việc làm rất có ý nghĩa đảm bảo tính toàn vẹn của di sản văn hóa - một nội dung quan trọng mà UNESCO rất chú trọng trong bảo tồn di sản văn hóa, thể hiện vai trò của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế tại các Công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

7.  Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI

Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI do Bộ VHTTDL phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức. Đây là sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng trong năm 2022, với sự tham dự của các nghệ sĩ điện ảnh nổi tiếng trong nước, khu vực và trên thế giới.

Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI diễn ra từ ngày 8 - 12/11/2022 tại Hà Nội, với sự tham gia của hơn 800 đại biểu khách mời trong nước và quốc tế. Có 123 bộ phim của hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Trong đó nhiều tác phẩm điện ảnh xuất sắc của các nước Anh, Mỹ, Phần Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Pháp, Nga, Ba Lan, Nhật Bản, Hungary, Thụy Sĩ, Argentina, Mexico…

10 sự kiện Văn hóa, Thể thao, Du lịch tiêu biểu năm 2022 - 5

Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên mở cửa du lịch và không có rào cản hạn chế du khách.

Liên hoan Phim đã vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, sáng tạo, khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh. Đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác giữa các nhà làm phim và giới thiệu với công chúng nhiều bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh trên thế giới.

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội 2022 còn là hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và dịch vụ, quảng bá đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách.

8. Tổ chức và thi đấu thành công tại SEA Games 31

Dù quá trình chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 diễn ra trong giai đoạn gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cũng như tình hình thế giới biến động phức tạp, song Việt Nam đã hoàn thành công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 trong thời gian ngắn, đảm bảo sự trọng thị, chu đáo, phù hợp với quy định, thông lệ quốc tế.

Tổ chức thành công SEA Games 31, từ ngày 12 – 23/5/2022, Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Đồng thời nhận được sự hưởng ứng của nhân dân, thực sự trở thành ngày hội, xua tan không khí ảm đạm của đại dịch COVID - 19.

Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu thành công, đứng thứ nhất toàn đoàn, với 446 huy chương các loại, đặc biệt đã bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games của môn Bóng đá nam và huy chương vàng SEA Games lần thứ 7 của đội tuyển bóng đá nữ.

9. Lần đầu tiên Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự World Cup 2023

Ngoài việc bảo vệ thành công tấm HCV tại SEA Games 31, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam còn gây được tiếng vang lớn, khi lần đầu tiên trong lịch sử giành tấm vé chính thức tham dự Vòng chung kết World Cup 2023.

10 sự kiện Văn hóa, Thể thao, Du lịch tiêu biểu năm 2022 - 6

Lần đầu tiên trong lịch sử, đội bóng nữ Việt Nam giành tấm vé chính thức tham dự Vòng chung kết World Cup 2023.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã xuất sắc đánh bại kình địch Thái Lan 2-0, đặc biệt là thắng lợi kịch tính 2-1 trước Đài Bắc Trung Hoa ở trận đấu quyết định, đã giúp tuyển nữ Việt Nam chính thức đoạt vé dự World Cup nữ 2023, diễn ra tại Australia và New Zealand.

10. Việt Nam mở cửa hoàn toàn du lịch từ ngày 15/3/2022, du lịch nội địa đạt trên 100 triệu lượt khách 

Ngày 15/3/2022, Việt Nam công bố chính thức mở cửa trở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới trên tất cả các cửa khẩu, bằng đường bộ, đường biển, đường sắt, đường hàng không. Khôi phục toàn bộ chính sách visa như trước COVID-19. Không hạn chế bất cứ hoạt động du lịch nào với khách nội địa.

Với việc mở cửa này, Việt Nam được Tổ chức du lịch thế giới (UNWTO) đánh giá là 1 trong những nước có chính sách mở cửa cởi mở nhất thế giới. Việt Nam cũng là 1 trong những nước mở cửa sớm nhất khu vực.

Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên mở cửa du lịch và không có rào cản hạn chế du khách. Điều này cho thấy du lịch Việt Nam đã có những bước chuẩn bị tốt và đảm bảo các dịch vụ du lịch phục vụ du khách, đặc biệt khi nhu cầu của du khách có những sự thay đổi sau dịch.

Dữ liệu từ công cụ tìm kiếm điểm đến của Google cho thấy, Việt Nam liên tục nằm trong top điểm đến dẫn đầu thế giới về mức tăng trưởng lượng tìm kiếm thông tin du lịch.

Năm 2022, du lịch nội địa phục hồi mạnh mẽ, đạt trên 100 triệu lượt khách, vượt qua tất cả các dự báo, tăng hơn gấp rưỡi so với mục tiêu đặt ra là 60 triệu lượt khách, vượt xa con số 85 triệu lượt khách nội địa năm 2019 (khi chưa xảy ra đại dịch).

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PV

CLIP HOT