Chấn chỉnh hoạt động cung cấp các thông tin, dịch vụ du lịch đến khách du lịch quốc tế

Tuy nhiên hiện nay có một số doanh nghiệp do năng lực hạn chế, không đáp ứng được các yêu cầu cung cấp các dịch vụ phục vụ khách du lịch quốc tế vào Việt Nam, đã đưa những nội dung sai lệch về chính sách của ta trong vấn đề nhập cảnh vào Việt Nam, đưa tin về Việt Nam không cho phép công dân của một số nước nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch. Việc làm này đã gây ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch, chính sách ngoại giao rộng mở của Việt Nam.

Chấn chỉnh hoạt động cung cấp các thông tin, dịch vụ du lịch đến khách du lịch quốc tế

Ngày 29.3.2010, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam – Nguyễn Văn Tuấn đã ký văn bản số 218/TCDL-LH, với nội dung:

Nhà nước ta đã và đang luôn quan tâm, ủng hộ cho sự nghiệp phát triển du lịch, sẵn sàng đón chào bạn bè, du khách quốc tế từ tất cả các quốc gia đến với Việt Nam.

Tuy nhiên hiện nay có một số doanh nghiệp do năng lực hạn chế, không đáp ứng được các yêu cầu cung cấp các dịch vụ phục vụ khách du lịch quốc tế vào Việt Nam, đã đưa những nội dung sai lệch về chính sách của ta trong vấn đề nhập cảnh vào Việt Nam, đưa tin về Việt Nam không cho phép công dân của một số nước nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch. Việc làm này đã gây ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch, chính sách ngoại giao rộng mở của Việt Nam.

Để chấn chỉnh việc cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động du lịch, Tổng Cục Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tuân thủ nghiêm túc các quy định Nhà nước trong việc đưa thông tin về chủ trương, chính sách của Việt Nam tới du khách quốc tế dưới mọi hình thức. Các doanh nghiệp du lịch trong quá trình đưa, đón khách quốc tế vào Việt Nam phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, thông tin đúng chính sách, Pháp luật về Xuất Nhập cảnh. Các doanh nghiệp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật.

Đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn nghiêm túc triển khai, báo cáo về Tổng Cục Du lịch kết quả thực hiện.

P.V