LỊCH THI VÒNG CHUNG KẾT LIÊN HOAN GIỌNG HÁT VÀNG NGÀNH DU LỊCH TPHCM, LẦN XIV, NĂM 2018 - NGÀY 04.04.2018 & 05.04.2018

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

NGÀY 04.04.2018 & 05.04.2018

Địa điểm thi: Hội trường Nhà văn hóa Thanh Niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP.HCM

LỊCH THI VÒNG CHUNG KẾT LIÊN HOAN GIỌNG HÁT VÀNG NGÀNH DU LỊCH TPHCM, LẦN XIV, NĂM 2018 - NGÀY 04.04.2018 & 05.04.2018 - 1

NGÀY 05.04.2018

Địa điểm thi: Hội trường Nhà văn hóa Thanh Niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP.HCM

LỊCH THI VÒNG CHUNG KẾT LIÊN HOAN GIỌNG HÁT VÀNG NGÀNH DU LỊCH TPHCM, LẦN XIV, NĂM 2018 - NGÀY 04.04.2018 & 05.04.2018 - 2

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo