Chấn chỉnh hoạt động khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ban biên tập Tạp chí Du lịch TPHCM vừa nhận được Công văn số 158/TCDL-LH V/v chấn chỉnh hoạt động khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài. Chúng tôi xin đăng nguyên văn Công văn của Tổng Cục Du Lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch :

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố

Trong thời gian qua, hoạt động kinh doanh lữ hành đưa khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài (khách outbound) ngày càng gia tăng, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người dân. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực đạt được, một số doanh nghiệp lữ hành trong quá trình tổ chức các chương trình du lịch ra nước ngoài đã không đảm bảo chất lượng dịch vụ, chưa tuân thủ nghiêm túc các quy định, sức khỏe, tài sản, quyền lợi của khách du lịch Việt Nam, gây bức xúc trong dư luận, báo chí, ảnh hưởng không tốt hình ảnh du lịch Việt Nam.

Để chấn chỉnh hoạt động đưa khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài, đảm bảo tốt nhất an ninh, an toàn cho du khách khi đi du lịch nước ngoài, Tổng cục Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

  • Chỉ đạo các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên địa bàn tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về đưa khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài, thực hiện đầy đủ quy định về bảo hiểm cho khách du lịch; lựa chọn và liên kết với các đối tác cung cấp dịch vụ tại nước ngoài có đầy đủ tư cách pháp nhân, năng lực và điều kiện phục vụ du khách; có những biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, đảm bảo tính mạng, tài sản, quyền lợi cho khách du lịch.
  • Khuyến cáo các doanh nghiệp lữ hành quốc tế hạn chế đưa khách du lịch Việt Nam tới các thị trường có dấu hiệu bất ổn về an ninh, an toàn, trật tự. Không tổ chức các tour có nội dung vào sòng bạc cho khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài.
  • Tập trung rà soát, kiểm tra hoạt động kinh doanh outbound của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên địa bàn, đảm bảo các chương trình du lịch outbound được tổ chức đúng quy định, trật tự, an toàn; xử lý nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân kinh doanh trái phép, không tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước và của ngành Du lịch, để xảy ra tai nạn trong quá trình tổ chức chương trình du lịch cho khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài.
  • Yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành khi xảy ra sự cố đối với các chương trình du lịch cần báo cáo ngay với Tổng cục Du lịch và Sở VHTTDL địa phương.

Đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên địa bàn nghiêm túc triển khai, báo cáo về Tổng cục Du lịch kết quả thực hiện.

TỔNG CỤC TRƯỞNG

NGUYỄN VĂN TUẤN

(Đã ký)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo