Bản chất của xăng sinh học là gì?

Bản chất của xăng sinh học là gì?

Ethanol được trộn vào xăng có vai trò như một loại phụ gia nhiên liệu pha trộn vào xăng thay phụ gia chì. Ethanol hay chì hoặc các phụ gia khác được trộn vào xăng để tăng chỉ số octane và giúp động cơ có thể hoạt động được tốt hơn, bền hơn.

Xăng sinh học tại Việt Nam: Cũ người, mới ta

Xăng sinh học tại Việt Nam: Cũ người, mới ta

Tại Việt Nam, xăng E5 mới được dùng phổ biến từ ngày 1/1/2018. Tuy nhiên, ở nhiều nước trên thế giới, loại xăng phổ biến được dùng là E10, có nước đã thử nghiệm E85.

Xăng sinh học trên thế giới: Từ E5 đến E85

Xăng sinh học trên thế giới: Từ E5 đến E85

Theo Hiệp hội Nhiên liệu Tái tạo (RFA), các loại xe thông thường có thể sử dụng xăng từ E0 đến E10. Riêng xăng có hàm lượng ethanol cao, như E85 thì động cơ xe phải được thiết kế phù hợp.

CLIP HOT