Sài Gòn xưa là vùng Chợ Lớn hay vùng Bến Nghé

Sài Gòn xưa là vùng Chợ Lớn hay vùng Bến Nghé

Sàigòn và Bến Nghé là hai thành phố phân biệt nhau và cách xa nhau độ 1 hay 2 dặm. Bến Nghé là nơi đồn binh và đặt cơ quan chánh phủ, còn Sàigòn là trung tâm thương mại và là nơi cư ngụ của người Hoa kiều và các thương gia.

Vẫn còn nhiều tranh cãi về tên gọi Sài Gòn

Vẫn còn nhiều tranh cãi về tên gọi Sài Gòn

Nếu lấy các quy tắc đặt địa danh của các cụ ngày xưa làm tiêu chuẩn để suy luận thì ta thấy ngay các thuyết trên đây về nguồn gốc và ý nghĩa của Sàigòn không ổn.

Tên Sài Gòn là phiên âm tiếng Xiêm

Tên Sài Gòn là phiên âm tiếng Xiêm

Tên gọi Sài Gòn có thể là một tên phiên âm từ tiếng Xiêm Cai Ngon có nghĩa là Rừng Chổi Cây Gòn và phù hợp vớ tên Khmer nguyên thủy Prei Kor cũng có ý nghĩa tương tự.

CLIP HOT