Tự phê bình phải gắn với đạo đức Hồ Chí Minh

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bác Hồ đã nói: Trời đất có bốn phương Nam, Bắc, Tây, Đông; Đất nước có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông; mỗi người có bốn đạo đức: Cần, kiệm, Liêm, Chính.

Chúng ta đã phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh”, trong đó có việc sống và làm theo lời Bác dạy: Cần, Kiệm, Liêm, Chính và Chí công, Vô tư.

Tự phê bình phải gắn với đạo đức Hồ Chí Minh - 1

Hiện nay từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến các Đảng bộ tỉnh, thành, Ban, Ngành đang tiến hành tự phê bình với tinh thần xây dựng và củng cố Đảng, do Hội nghị lần thứ 4, khóa XI đề ra.

 Qua các cuộc kiểm điểm, nhiều cấp ủy đã nhìn ra sai sót, thậm chí cả sự suy thoái của tập thể, của cá nhân và đề ra các biện pháp khắc phục. Đó là việc làm tốt đẹp, được Đảng viên và nhân dân hoan nghênh.

Tuy nhiên, bên cạnh tự phê bình về công việc chung, Đảng viên và nhân dân vẫn chờ đợi cái tự phê bình và việc làm cụ thể, sai – đúng chưa được công khai và nhất là chưa chỉ ra được trong cấp ủy đó ai là người chịu trách nhiệm về những sai sót đã xảy ra và phải xử lý như thế nào.

Về cá nhân các đồng chí trong cấp ủy, Đảng viên và nhân dân đề nghị các đồng chí này bám theo đạo đức của Bác Hồ để tự phê bình.

Đảng giao việc cho mỗi người, họ đã làm đúng và làm tốt chưa? Tại sao lại thiếu trách nhiệm để cho các công ty Nhà nước các cấp dưới: xài tiền của dân như giấy lộn, gây lãng phí và thất thoát khá lớn. Vậy ai là người cho phép họ làm, hay thiếu trách nhiệm để họ làm bậy, hoặc ăn đút lót để họ làm mất mát tiền bạc của dân?

Nhiều Đảng viên, cán bộ được giao tiền để phát triển sản xuất để xây dựng, sao lại vô trách nhiệm, gây lãng phí lớn như vậy. Tiền của dân, của nước không biết tiết kiệm lại tiêu xài phí phạm lớn thì phải phê bình, xử lý thích đáng.

Đảng đánh giá có sự suy thoái từ cán bộ cấp thấp đến cấp cao. Như vậy là có đông cán bộ, Đảng viên sống không liêm khiết. Lương thì có hạn mà thấy cán bộ cấp cao đến cấp thấp nhà cửa nguy nga, ruộng vườn to lớn, lấy nhà, lấy đất của Nhà nước, của dân. Cán bộ, Đảng viên mà bất liêm như vậy thì để tiếng xấu, để Đảng viên và dân coi thường. Vậy mà vẫn “chễm chệ” ở các chức vụ!

Ở địa phương nào cũng có dân tố cáo về tình trạng không trung thực, bất chính của cán bộ lãnh đạo: bao che cho cán bộ cấp dưới làm càn, bênh vực bọn có tiền chiếm đất, chiếm ruộng của dân, che chở cho bọn làm xấu. Lãnh đạo mà bất chính thì sao còn là cán bộ, Đảng viên. 70% vụ kiện cáo là khiếu nại của nông dân mà từ địa phương đến Trung ương lại cứ “chuyển qua, chuyển lại” thiếu trung thực và kiên quyết. Thiếu trung thực thẳng thắn cũng là một sự suy thoái về đạo đức.

Chúng ta mong từ cấp cao đến cấp thấp phải học và làm theo đạo đức Bác Hồ, nhất là trước khi tự phê bình theo Nghị quyết 4, khóa XI, phải ngồi lại học cho kỹ như thế nào là Cần – Kiệm – Liêm – Chính rồi hãy soi rọi vào mình để tự phê bình.

Muốn gột rửa sai lầm, khuyết điểm, muốn chặn sự suy thoái trong Đảng viên từ cấp cao đến cấp thấp, thì phải đem đạo đức của Bác Hồ ra soi rọi. Làm được như vậy họ mới mong trở thành cán bộ, Đảng viên tốt, được nhân dân yêu mến.

Đ.P

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT