SỞ VHTTDL TP.HCM TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA CƠ SỞ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

SỞ VHTTDL TP.HCM TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA CƠ SỞ - 1      

Nhằm cung cấp thông tin và hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng chương trình, kinh phí hoạt động văn hóa cơ sở, ngày 10.11.2011, Sở VHTTDL TP.HCM đã tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn cho các cán bộ văn hóa, các cán bộ văn hóa gia đình, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, ấp trên địa bàn TP.HCMBà Đặng Hồng Linh – Phó trưởng Phòng Văn hóa Gia đình – Sở VHTTDL TP.HCM, cho biết: Bộ VHTTDL phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TW phát động Cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống mới ở khu dân cư trong tình hình mới. Cuộc vận động trên địa bàn TP.HCM gặp nhiều khó khăn, như các địa bàn có nhiều người lao động nhập cư gặp khó khăn trong việc quản lý, tuyên truyền, vận động. Vì vậy, cần phát huy vai trò của các Khu dân cư văn hóa, các tấm gương người tốt việc tốt cùng các cán bộ chủ chốt quyết tâm thực hiện tốt cuộc vận động.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ Sở VHTTDL TP.HCM đưa ra các nội dung và giải pháp nâng cao chất lượng Cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống mới ở khu dân cư trong tình hình mới và hướng dẫn lập kế hoạch hoạt động văn hóa, thể thao hàng năm của xã, ấp.

 Các giải pháp được chú trọng như: Chống bệnh thành tích, chạy theo chỉ tiêu; Không để các điểm đã đạt danh hiệu Văn hóa bị rớt hạng; Lồng ghép các chương trình hoạt động xã hội với Cuộc vận động; Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị; Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo xã, ấp; Định kỳ tổ chức các buổi sinh hoạt, tọa đàm chuyên đề, giải đáp các thắc mắc trong quần chúng nhân dân về Cuộc vận động; Tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các ấp trong xã, giữa các xã trong huyện…

Liên quan đến vấn đề đánh giá, công nhận các khu phố, xã ấp đạt danh hiệu Văn hóa, có các tiêu chí cần hạn chế và các tiêu chí cần phát huy. Các tiêu chí bị điểm liệt, điểm trừ  là khi trên địa bàn xảy ra một trong các vi phạm như: Xảy ra cháy nổ, vi phạm nghiêm trọng tính mạng, tài sản của nhân dân; Phát sinh tụ điểm mua bán, sử dụng các loại ma túy; Phát sinh các tổ chức hoạt động tội phạm có tổ chức; Phát sinh tụ điểm mại dâm; Địa bàn có 3 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên; có 5 trẻ em trở lên bị bóc lột sức lao động, 1 trẻ em trở lên bị lạm dụng tình dục; Có khiếu kiện kéo dài, xảy ra thường xuyên… Các tiêu chí được điểm thưởng: Tích cực tăng khá, giảm nghèo; Phát hiện những trường hợp, cá nhân, tập thể tham nhũng, cửa quyền, hạch sách dân, báo cáo cơ quan cấp trên tiến hành xử lý; Cung cấp thông tin, tố giác các tụ điểm ma túy, mại dâm, tội phạm; Giúp người tái hòa nhập cộng đồng đạt hiệu quả…

SỞ VHTTDL TP.HCM TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA CƠ SỞ - 2         SỞ VHTTDL TP.HCM TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA CƠ SỞ - 3

Bà Đặng Hồng Linh – Phó trưởng Phòng Văn hóa Gia đình – Sở VHTTDL TP.HCM

Bà Nguyễn Minh Phương – Trưởng Phòng Tài chính Sở VHTTDLTP.HCM

 Bà Nguyễn Minh Phương – Trưởng Phòng Tài chính Sở VHTTDLTP.HCM phát biểu hướng dẫn cách lập kế hoạch và dự toán cho các hoạt động văn hóa, thể thao hàng năm của xã, ấp. Như dự toán các công tác phí cho các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm đi thi, đi công tác; các chi phí mua trang thiết bị phục vụ thi đấu…

SỞ VHTTDL TP.HCM TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA CƠ SỞ - 4

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng

Việc xây dựng các tiết chế ở cấp xã, ấp cần chú trọng: xây dựng các Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể dục, Thể thao; Các phòng đọc sách cộng đồng… Xây dựng các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm gắn kết với các tổ chức chính trị: Như CLB Gia đình Văn hóa do Hội Nông dân quản lý; CLB Ông, Bà, Cháu do Hội Cựu chiến binh quản lý… Xây dựng cơ chế, điều kiện để CLB Đội, Nhóm hoạt động hiệu quả. Ban Chỉ đạo huyện, xã, ấp cần kịp thời biểu dương các tấm gương thực hiện tốt cuộc vận động, để từ đó nhân rộng việc thực hiện tốt phong trào trong đông đảo đời sống dân cư.

Thu Hương

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT