LỄ KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN (19/12/1946 – 19/12/2011) 51 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM (20/12/1944 – 20/12/20110), 22 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN ( 22/12/1989 – 22/12/2011)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

LỄ KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN (19/12/1946 – 19/12/2011) 51 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM (20/12/1944 – 20/12/20110), 22 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN ( 22/12/1989 – 22/12/2011) - 1    

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trao tặng danh hiệu các

Mẹ Việt Nam Anh hùng

Sáng 21/12/2011 tại Hội trường Thành Ủy – TPHCM, Thành Ủy – Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2011), 51 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam (20/12/1944 – 20/12/2011), 22 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2011). Đến tham dự: Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải; Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân, cùng các vị Lão thành Cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang, Anh hùng Lao động


Ông Dương Quang Hà – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã ôn lại truyền thống đấu tranh qua các thời kỳ. Cách mạng Tháng tám năm 1945 thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhân dân ta sau hơn 80 năm nô lệ dưới ách thực dân đã trở thành người làm chủ đất nước. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh, nhất là ở cơ sở. Tham gia cùng các cơ quan xây dựng và thực hiện tốt các văn bản pháp luật đã ban hành; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, xứng danh là Thành phố mang tên Bác Hồ vĩ đại, Thành phố Anh hùng.

LỄ KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN (19/12/1946 – 19/12/2011) 51 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM (20/12/1944 – 20/12/20110), 22 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN ( 22/12/1989 – 22/12/2011) - 2

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và Đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Thành ủy TP.HCM chụp hình lưu niệm cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng và đại diện gia đình của các Mẹ Việt Nam Anh hùng

 Sau phần phát biểu là nghi thức khen tặng các danh hiệu Nhà nước cho các tập thể và cá nhân thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, đã có nhiều đóng góp trong công cuộc chiến đấu và bảo vệ đất nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tin ảnh: Vũ Hoàng Ngọc Giàu

 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT