KỶ NIỆM 69 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19.8.1945-19.8.2014), QUỐC KHÁNH (2.9.1945-2.9.2014), 45 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC BÁC HỒ: Khát vọng vì đất nước, vì nhân dân

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa”

KỶ NIỆM 69 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19.8.1945-19.8.2014), QUỐC KHÁNH (2.9.1945-2.9.2014), 45 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC BÁC HỒ: Khát vọng vì đất nước, vì nhân dân - 1

 Tròn 69 năm về trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Người đã “trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng:

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Từ ngày đó đến nay, chúng ta đã giành nhiều thắng lợi vẻ vang, nhưng cũng có va vấp khó lường. Từ những va vấp ấy, cả chục năm qua, chúng ta tiến hành “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thế nhưng đã có không ít “con sâu làm rầu nồi canh”, như lợi dụng chức quyền làm giả hồ sơ thành tích để được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang, hoặc trước ngày nghỉ hưu vội vàng ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm nhân sự từ cấp cục, vụ v.v… cùng những tính toán cho riêng mình chứ chẳng có gì vì đất nước, vì nhân dân. Những hiện tượng này, Đảng và nhân dân thấy rõ, song dường như chưa có thuốc đặc trị.

KỶ NIỆM 69 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19.8.1945-19.8.2014), QUỐC KHÁNH (2.9.1945-2.9.2014), 45 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC BÁC HỒ: Khát vọng vì đất nước, vì nhân dân - 2

Cụ thể, Nghị quyết TW 4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra: “Một bộ phận không nhỏ Cán bộ, Đảng viên, trong đó có những Đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...”. Ngay phần đầu báo cáo gửi đến Quốc hội khóa XIII (kỳ họp thứ 3), Chính phủ đã khẳng định: “Tác hại của tham nhũng có ảnh hưởng nghiêm trọng đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, đe dọa sự tồn vong của chế độ”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân”, và nói rõ hơn: “Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa”. Bởi “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì”. Đọc qua những ý kiến này, không ít người vừa mừng vừa lo. Mừng là vì toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã và đang “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với hy vọng hãm đà suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của những kẻ có chức có quyền. Lo là vì “một bộ phận không nhỏ” đang “đe dọa sự tồn vong của chế độ” ấy phải được loại trừ.

Nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám, Lễ Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ này, tôi rất hy vọng có nhiều điều tốt đẹp hơn đến với nhân dân, đến với đất nước để làm sao “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

V.G

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT