Tin quốc tế

Australia phát hiện ra COVID-19 từ ... tiếng ho!

Australia phát hiện ra COVID-19 từ ... tiếng ho!

Nghiên cứu của các nhà khoa học máy tính, thuộc Đại học RMIT Australia đưa ra mô hình trí tuệ nhân tạo AI, có thể phát hiện người bị nhiễm COVID qua âm thanh của cơn ho bật ra, ngay cả đối với những người không có triệu chứng.

CLIP HOT