Video tennis Nadal - Cachin: "Cơn mưa" điểm break, kịch chiến 3 giờ 6 phút (Madrid Open)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Vòng 3 đơn nam Madrid Open) Rafael Nadal đã phải mất tới hơn 3 giờ đồng hồ mới có thể khuất phục Pedro Cachin.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sỹ Ánh

CLIP HOT