Tottenham ra "tối hậu thư" cho Kane, MU gặp rủi ro gì nếu chờ siêu tiền đạo?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tottenham dường như không đồng thuận với thiện chí chiêu mộ Harry Kane của MU.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Phong Đức

CLIP HOT