Thể thao Việt Nam đã có bao nhiêu suất dự Olympic, bao giờ lên đường đi Nhật?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thể thao Việt Nam đang gấp rút hoàn tất các suất dự Olympic Tokyo. Thời gian lên đường sang Nhật Bản cũng đã được ấn định.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

DA (tổng hợp)

CLIP HOT