“Tay ngang bi-a” loại đối thủ dự World Cup tại giải bi-a miền Trung – Tây Nguyên

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin bi-a) Cơ thủ Phan Văn Thạch đã loại sốc cơ thủ dự World Cup Mai Tân Huyên ngay lượt trận mở màn Giải Billiards Carom 3 băng miền Trung – Tây Nguyên mở rộng 2022.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lê Phong

CLIP HOT