Sững sờ thể thao: Tay vợt đang chơi lông lại nhầm sang môn đá cầu

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin cầu lông) Tình huống có phần hài hước, tay vợt không dùng vợt mà đưa cầu qua lưới bằng chân.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

QH

CLIP HOT