Liverpool sa sút không phanh: Klopp bị đồn xung đột với giới chủ, Tuchel sắp sửa thay thế?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Liverpool thắng chỉ 1 trận từ đầu năm 2023 và đã có tin đồn Klopp sẽ bị Tuchel thay thế.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D (Tổng hợp)

CLIP HOT