Liệu có kịch bản U23 Hàn Quốc, Thái Lan "bắt tay" thủ hòa, U23 Việt Nam bị loại lượt cuối?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ở lượt cuối U23 Hàn Quốc và Thái Lan có thể bắt tay nhau để loại U23 Việt Nam.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D

CLIP HOT