Lịch thi đấu môn bi-a snooker tại SEA Games 31 mới nhất

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, lịch thi đấu) Môn bi-a SEA Games 31 diễn ra từ 12 tới 22/5 tại Nhà thi đấu Hà Đông, Hà Nội.

Lịch thi đấu môn bi-a snooker tại SEA Games 31

Ngày Giờ Nội dung Vòng loại
14/05 10:00 Đơn nam Pool 9, Snooker 6-Red, Vòng loại
13:00 Đơn nam Pool 9, Snooker 6-Red, Vòng loại
16:00 Đơn nam Pool 9, Snooker 6-Red, Vòng loại
19:00 Đơn nam Pool 9, Snooker 6-Red, Vòng loại
15/05 10:00 Đơn nam Pool 10, Snooker 6-Red, Vòng loại
13:00 Đơn nam Pool 10, Snooker 6-Red, Vòng loại
16:00 Đơn nam Pool 10, Snooker 6-Red, Vòng loại
19:00 Đơn nam Pool 10, Snooker 6-Red, Chung kết
16/05 10:00 Đơn nam English, Carom 1 băng, Đơn nữ Pool 9 Vòng loại
13:00 Đơn nam English, Carom 1 băng, Đơn nữ Pool 9 Vòng loại
16:00 Đơn nam English, Carom 1 băng, Đơn nữ Pool 9 Vòng loại
19:00 Đơn nam English, Carom 1 băng, Đơn nữ Pool 9 Vòng loại
17/05 10:00 Đơn nam English, Carom 1 băng, Đơn nữ Pool 9 Vòng loại
13:00 Đơn nam English, Carom 1 băng, Đơn nữ Pool 9 Vòng loại
16:00 Đơn nam English, Carom 1 băng, Đơn nữ Pool 9 Vòng loại
19:00 Đơn nam English, Carom 1 băng, Đơn nữ Pool 9 Chung kết
18/05 10:00 Đôi nam English, Đơn nữ Pool 10 Vòng loại
13:00 Đôi nam English, Đơn nữ Pool 10 Vòng loại
16:00 Đôi nam English, Đơn nữ Pool 10 Vòng loại
19:00 Đôi nam English, Đơn nữ Pool 10 Vòng loại
19/05 10:00 Đôi nam English, Đơn nữ Pool 10 Vòng loại
13:00 Đôi nam English, Đơn nữ Pool 10 Vòng loại
16:00 Đôi nam English, Đơn nữ Pool 10 Vòng loại
19:00 Đôi nam English, Đơn nữ Pool 10 Chung kết
20/05 10:00 Đơn nam Snooker, Carom 3 băng, Pool 10 Vòng loại
13:00 Đơn nam Snooker, Carom 3 băng, Pool 10 Vòng loại
16:00 Đơn nam Snooker, Carom 3 băng, Pool 10 Vòng loại
19:00 Đơn nam Snooker, Carom 3 băng, Pool 10 Vòng loại
21/05 10:00 Đơn nam Snooker, Carom 3 băng, Pool 10 Vòng loại
13:00 Đơn nam Snooker, Carom 3 băng, Pool 10 Vòng loại
16:00 Đơn nam Snooker, Carom 3 băng, Pool 10 Vòng loại
19:00 Đơn nam Snooker, Carom 3 băng, Pool 10 Vòng loại
22/05 10:00 Đơn nam Snooker, Carom 3 băng, Pool 10 Vòng loại
15:00 Đơn nam Snooker, Carom 3 băng, Pool 10 Chung kết
18:00 Bế mạc  

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

QH

CLIP HOT