Kỳ dị võ thuật Nga: Nghị sỹ Hạ viện thượng đài đấu diễn viên 60 tuổi

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin võ thuật) Giới võ thuật Nga vừa chứng kiến một nghị sỹ thượng đài đấu diễn viên điện ảnh.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D (Tổng hợp)

CLIP HOT