Đua xe F1, chặng Styrian GP: Max Verstappen đăng quang trên "thánh địa của Bò húc”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Max Verstappen đã tận dụng quá tốt lợi thế xuất phát đầu tiên để hoàn toàn làm chủ cuộc đua đầu tiên trên đất Áo.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Roger Bui

CLIP HOT