Chelsea nhận tin sét đánh: 3 SAO chấn thương, nghỉ đến hết World Cup

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chelsea vừa phải đón nhận tin dữ về lực lượng trong thời điểm mùa giải đang bước vào giai đoạn khốc liệt.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sỹ Ánh

CLIP HOT