BLV Quang Huy nhận định Ronaldo là vấn đề lớn với MU, cần HLV cao tay mới dùng được

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Video bình luận viên Quang Huy) - Bình luận viên Vũ Quang Huy đã có những bình luận và phân tích sau trận cầu đinh Chelsea và Man United.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Viết Thành

CLIP HOT