BLV Quang Huy: ĐT Việt Nam học cách khoan bê tông, Indonesia có xứng đáng đi tiếp?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Góc bình luận viên Quang Huy) - BLV Quang Huy cho rằng ĐT Việt Nam không yếu đi và Indonesia chưa chắc đã có vé đi tiếp tại AFF Cup 2021.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọc Lâm

CLIP HOT