Tạp chí Du lịch Tp.HCM – không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc

    Vừa qua, Tạp chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cấp Mã số chuẩn quốc tế ISSN.

    Mã số ISSN (ISSN – International Standard Serial Number) là chỉ số định dạng duy nhất trên thế giới được đặt cho mỗi tên xuất bản phẩm nhiều kỳ (XBPNK) cả dạng giấy và điện tử. Đây là một tiêu chuẩn mà các xuất bản phẩm nhiều kỳ cần phải có để phân biệt với các loại hình tài liệu khác. Nhờ có mã số ISSN, mỗi XBPNK có thể được xác định một cách chính xác và dễ dàng, góp phần thúc đẩy việc lưu trữ, mô tả thư mục, thông tin thư viện cũng như việc trao đổi, phổ biến rộng rãi thông tin trên toàn cầu. Qua đó góp phần đảm bảo quyền lợi của tổ chức, cá nhân liên quan đến xuất bản phẩm trong phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế.

    Trong thời gian qua, Tạp chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng tin, bài về du lịch nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Đặc biệt, với ấn phẩm song ngữ, Tạp chí Du lịch Tp.HCM đã tiếp cận với nhiều du khách quốc tế. Với mong muốn nâng cao uy tín của Tạp chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, vừa qua Tạp chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị và được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN.

    Như vậy, từ ngày 01/11/2019, Tạp chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có mã số ISSN 2615 – 9627. Đây là một tín hiệu vui, để tập thể Ban biên tập, phóng viên Tạp chí Du lịch Tp.HCM tiếp tục nỗ lực, không ngừng nâng cao uy tín, chất lượng phục vụ bạn đọc ngày càng tốt hơn.

    Hồ Điệp