Người Việt nâng tầm chữ quốc ngữ

Người Việt nâng tầm chữ quốc ngữ

Nếu A. de Rhodes có công phổ biến chữ quốc ngữ thì cũng chỉ phổ biến trong giới hạn truyền giáo, Trương Vĩnh Ký mới là người thực sự phổ biến rộng rãi chữ quốc ngữ trong dân gian.

CLIP HOT