Sẵn sàng cho tổng tấn công và nổi dậy

Sẵn sàng cho tổng tấn công và nổi dậy

“Khi nào có cơ hội, ngay cả khi các yếu tố chỉ cho phép chúng ta 70 hay 80 phần trăm cơ may chiến thắng, thì chúng ta cũng phải nắm lấy và tiến hành các cuộc khởi nghĩa thay vì cứ khăng khăng đòi hỏi sự hoàn hảo và chờ đợi tới khi cơ hội đạt tới 100 phần trăm.”

Chiến lược “vừa đánh vừa đàm” của Miền Bắc

Chiến lược “vừa đánh vừa đàm” của Miền Bắc

Trong cuộc gặp, Tướng Võ Nguyên Giáp bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với việc tiến hành “những trận đánh lớn” nhằm giành thắng lợi, nhưng nhấn mạnh rằng những cuộc tấn công vào các thành phố cần được khởi đầu bằng những tấn công quân sự nhỏ.

Người thay thế Tướng Nguyễn Chí Thanh

Người thay thế Tướng Nguyễn Chí Thanh

Đại tướng Văn Tiến Dũng nói: “Càng nghĩ về tình hình, tôi lại càng tin rằng chúng ta phải có những mục đích mới, những mục tiêu mới, và những phương pháp tiến công mới. Chúng ta cần rà soát lại toàn bộ kế hoạch đông-xuân 1967-1968. Tôi xin được gặp đồng chí Lê Duẩn để thảo luận về vấn đề này.”

Ý chí sắt đá và thắng lợi chiến lược

Ý chí sắt đá và thắng lợi chiến lược

Đây là một thời điểm bước ngoặt trong cuộc chiến, một thời điểm mà kể từ đó, hai bên không còn đường lùi nữa. Kế hoạch đã hoàn thành một trong những mục tiêu được đề ra: “đè bẹp ý chí xâm lược của kẻ thù… buộc họ phải ngồi xuống và thương lượng với ta”.

CLIP HOT