Kỳ 1: Sự hình thành của khái niệm Đàng Trong, Đàng Ngoài

Kỳ 1: Sự hình thành của khái niệm Đàng Trong, Đàng Ngoài

Sự hình thành Đàng Trong, hay người phương Tây gọi là Cochinchina là một sự thay đổi sâu sắc và căn bản trong lịch sử Việt Nam, mà tầm quan trọng có thể so sánh với việc Việt Nam giành lại độc lập từ Trung Quốc thế kỷ 10.

Kỳ 2: Một miền Nam hữu Phật, phi Nho

Kỳ 2: Một miền Nam hữu Phật, phi Nho

Nhà Nguyễn lấy Phật giáo Đại thừa làm ý thức hệ chủ đạo cho bộ máy cai trị mới. Với sự ủng hộ của nhà Nguyễn, Phật giáo nở rộ đến mức năm 1749, nhà lữ hành Pháp, Pierre Poivre, tường thuật rằng chỉ riêng ở quanh Huế đã có khoảng 400 ngôi chùa.

Kỳ 4: Những khía cạnh xã hội trong quá trình địa phương hoá của người Việt

Kỳ 4: Những khía cạnh xã hội trong quá trình địa phương hoá của người Việt

Môi trường sống của người dân xứ Đàng Trong khá tương đồng với các nước láng giềng. Đất rộng người thưa, thiên nhiên trù phú. Điều này đã thúc đẩy người dân xứ Đàng Trong chủ động hòa nhập, tiếp thu các khía cạnh xã hội của các tộc người khác, đặc biệt là người Chăm để sinh tồn và phát triển.

Kỳ 5: Đàng Trong phát triển ngoại thương

Kỳ 5: Đàng Trong phát triển ngoại thương

Nền tảng nông nghiệp yếu ớt tại Đàng Trong thế kỷ 17 không thể đối đầu với lực lượng có ưu thế hơn hẳn ở Đàng Ngoài. Chính vì thế, họ Nguyễn đã thay đổi quan niệm truyền thống “trọng nông ức thương” của xã hội phong kiến, sang tư tưởng “trọng thương”, đặc biệt lấy ngoại thương làm động lực để phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng.

  • Kỳ 6: Những nỗ lực phát triển bản sắc văn hóa Việt ở Đàng Trong

    Kỳ 6: Những nỗ lực phát triển bản sắc văn hóa Việt ở Đàng Trong

    Có thể nói, người Việt ở Đàng Trong đã phát triển một bản sắc văn hóa riêng để thích ứng với môi trường mới. Những thay đổi này đóng vai trò tích cực trong văn hóa Việt Nam, tuy nhiên trong nhiều thế kỷ, những người viết sử đã có khuynh hướng lờ đi hoặc giảm nhẹ những khía cạnh không chính thống hay phi Nho giáo của xã hội Đàng Trong.

CLIP HOT