Kỳ 2: Vùng đất Nam Bộ dưới thời Chân Lạp

Kỳ 2: Vùng đất Nam Bộ dưới thời Chân Lạp

Từ thế kỉ XVI, triều đình Chân Lạp bị chia rẽ sâu sắc và bước vào thời kì suy vong, hầu như không có điều kiện quan tâm đến vùng đất còn ngập nước ở phía đông. Trong bối cảnh đó nhiều cư dân Việt từ đất Thuận Quảng đã vào vùng Mô Xoài, Đồng Nai khai khẩn đất hoang, lập làng sinh sống.

Kỳ 3: Các Chúa Nguyễn khai khẩn vùng Nam Bộ

Kỳ 3: Các Chúa Nguyễn khai khẩn vùng Nam Bộ

Sự sầm uất, trù phú của Nam Bộ là công lao khai phá của các nhóm cư dân chủ yếu là người Việt từ thế kỷ XVII. Chúa Nguyễn là người bảo hộ cho quá trình khai phá này và việc khẳng định quyền quản lý lãnh thổ là một hệ quả tự nhiên.

Kỳ 5: Chính phủ Pháp trao trả Nam Kỳ cho Việt Nam

Kỳ 5: Chính phủ Pháp trao trả Nam Kỳ cho Việt Nam

Trong suốt hơn ba thế kỷ, nhiều thế hệ người Việt Nam đã đổ biết bao công sức để dựng xây và bảo vệ vùng đất Nam Bộ. Đây không đơn thuần chỉ là vấn đề chủ quyền lãnh thổ mà cao hơn thế, còn là vùng đất của những giá trị thiêng liêng.

CLIP HOT