Cơ hội cho hợp tác xã tại TP.HCM với thị trường bán sỉ nông sản

Cơ hội cho hợp tác xã tại TP.HCM với thị trường bán sỉ nông sản

Trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã sản xuất và trang trại đang gặp nhiều thách thức về nguồn vốn và tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, ý tưởng về trung tâm giao dịch sản phẩm nông nghiệp bán sỉ tại TP.HCM đã mở ra cơ hội mới cho hợp tác xã nông nghiệp để tìm kiếm cơ hội hợp tác và tiếp cận thị trường bán sỉ.

Dân văn phòng trên khắp thế giới ăn trưa như thế nào?

Dân văn phòng trên khắp thế giới ăn trưa như thế nào?

Bữa trưa của nhân viên văn phòng tại một quốc gia sẽ phản ánh văn hoá làm việc, nền ẩm thực hay thậm chí là những diễn biến của kinh tế - xã hội ở đất nước đó. Tuỳ theo vị trí địa lý, điều kiện thiên nhiên, khí hậu và nhiều yếu tố khác về xã hội, nhân viên văn phòng tại mỗi nước sẽ có những bữa trưa theo những phong cách khác nhau.