Làng du lịch Bình Quới – Điểm sáng về học tập và làm theo gương Bác Hồ

Dưới sự chỉ đạo của Chi uỷ, hơn hai năm qua Ban Giám đốc và Công đoàn cơ sở Làng Du lịch Bình Quới đã tổ chức cho tất cả công nhân viên chức – người lao động hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Những nội dung đã thực hiện trong cuộc vận động gồm: triển khai, quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng, các tài liệu có nội dung liên quan về việc thực hiện cuộc vận động, tổ chức học tập các chuyên đề…

Dưới sự chỉ đạo của Chi uỷ, hơn hai năm qua Ban Giám đốc và Công đoàn cơ sở Làng Du lịch Bình Quới đã tổ chức cho tất cả công nhân viên chức – người lao động hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Những nội dung đã thực hiện trong cuộc vận động gồm: triển khai, quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng, các tài liệu có nội dung liên quan về việc thực hiện cuộc vận động, tổ chức học tập các chuyên đề, nhất là về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với quyết tâm mỗi cán bộ, đảng viên phải là một tấm gương tiêu biểu, Chi uỷ phân công hai đảng viên chọn những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác để kể trong sinh hoạt Chi bộ và nêu ra những bài học về mẩu chuyện đó, tổ chức thi kể chuyện và tuyển chọn cá nhân xuất sắc để thi cấp Công ty.

Kết quả đạt được: Tạo được ý thức về chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm và nâng cao niềm tin của công nhân, viên chức và người lao động trong đơn vị đối với đội ngũ cán bộ, Đảng viên, nhất là các cán bộ chủ chốt. Dân chủ cơ sở được phát huy tốt qua việc tạo điều kiện quần chúng tham gia đóng góp việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cuộc họp. Các công trình đầu tư xây dựng cơ bản và các tài sản mua sắm đều xuất phát từ nhu cầu kinh doanh, nằm trong kế hoạch đầu tư mua sắm trong năm được Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn phê duyệt. Qua kiểm tra thấy sử dụng đúng mục đích, nâng cao hiệu quả kinh doanh như công trình cải tạo cảnh quan, hệ thống đường nội bộ, cải tạo nâng cấp các nhà hàng, phòng nghỉ. Kết quả kinh doanh đạt lợi nhuận cao hơn năm trước, đời sống người lao động được nâng cao và hoạt động từ thiện cũng được thực hiện tốt.

Qua hai năm thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đa số đều cho rằng cuộc vận động là cần thiết, kịp thời; cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị hiểu hơn về giá trị đạo đức to lớn của tư tưởng và tấm gương cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tin tưởng vào sự quyết tâm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc đổi mới.

BỘ PHẬN NHÀ HÀNG CHI BỘ KHÁCH SẠN ĐỆ NHẤT
ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN

TIẾT KIỆM TỪ NHIỀU CÁI NHỎ SẼ CÓ ĐƯỢC GIÁ TRỊ LỚN

Khách sạn Đệ Nhất là một trong những đơn vị hàng đầu của Ngành Du lịch. Với thế mạnh là kinh doanh ăn uống, Bộ phận Nhà hàng là một trong những bộ phận chính của Khách sạn Đệ Nhất. Hàng năm, ngoài phục vụ hiệu quả cho khách hàng, Bộ phận Nhà Hàng còn đem lại lợi nhuận trực tiếp cho đơn vị. Khi Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai, Chi bộ Khách sạn đã tổ chức đăng ký thi đua thực hiện những việc làm cụ thể tác động tốt nhất đến việc đạt chỉ tiêu đề ra, góp phần hoàn thành kế hoạch của đơn vị. Hướng tới mục tiêu “Tiết kiệm là quốc sách”, Bộ phận Nhà hàng đã đăng ký thi đua thực hiện tiết kiệm thời gian, sức lao động, tiền của mà điển hình là Biện pháp tiết kiệm sức lao động và thời gian.

Trong công tác huấn luyện, đào tạo nhân viên, chú trọng áp dụng cấu trúc mô hình cải tiến phù hợp tuỳ mỗi thời điểm kinh doanh. Đưa ra quy trình cụ thể từng công việc để nhân viên làm việc hiệu quả. Loại bỏ thời gian thừa, tránh bị động. Để chuẩn bị cho công việc phục vụ, Nhà hàng tuân thủ theo phương châm: Nhanh, hiệu quả, chuyên nghiệp. Việc sắp xếp ngăn nắp các quầy phục vụ cũng được chú trọng đặc biệt, nhằm tránh các động tác thừa và phí sức như phải đi do thứ tự bị đảo lộn trước sau, gây lãng phí thời gian, công sức và cả than phiền của khách. Bảng kiểm tra công việc là hình thức kiểm tra công việc cụ thể đảm bảo tính chính xác hiệu quả, được các Trưởng ca của Bộ phận Nhà hàng áp dụng cho các tiệc cưới, hội nghị, buffet sáng một cách hiệu quả, giúp ít tốt thời gian trong việc phân công nhân viên cũng như kiểm tra trước và sau tiệc.

Tiết kiệm là không hoang phí, không sử dụng trang thiết bị vô lý, Bộ phận mạnh dạn đề nghị lãnh đạo trang bị công cụ thiết bị hiện đại. Chế tạo công cụ hỗ trợ hợp lý để tiết kiệm công sức, tiền của, thời gian. Cụ thể là dùng xe đẩy chén dĩa chuyên dụng, tránh cho nhiều người phải bưng bê dễ vỡ. Trước đây, với chồng ghế 10 cái di chuyển 20m cần 4 người trong 3 phút thì với xe đẩy ghế sản xuất tại Đệ Nhất chỉ cần 1 người trong 2 phút. Hoặc việc sử dụng bộ đàm để thông tin cho nhau vừa tiện lợi, vừa nhanh chóng. Ngoài ra, cũng phải kể đến máy hâm nóng vì giữ nhiệt cho thức ăn rất tiện lợi cho nhân viên không cần phải bê thức ăn đi hâm nóng lại theo yêu cầu của khách…

Với việc thực hành tiết kiệm, trong hai năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nhà hàng đã tiết kiệm cho đơn vị được 1 tỷ. Bài học vô cùng ý nghĩa mà toàn thể Nhà hàng đã rút ra được là: tiết kiệm từ nhiều cái nhỏ sẽ có được cái lớn, nhiều cái lớn sẽ là rất lớn…

(Nguồn: NXB Tổng hợp TPHCM, tháng 5/2009)