Khách sạn Sunrise Nha Trang: Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3