Cam kết trao quyền cho phụ nữ và thanh niên trong du lịch cộng đồng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC lần thứ 25, các đại biểu đã thảo luận về Kế hoạch Chiến lược Du lịch APEC (TSP) giai đoạn 2025-2029.

Ngày 10/6, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hà Văn Siêu, vừa tham dự phiên họp nhóm công tác du lịch APEC lần thứ 63. Phiên họp có sự hiện diện của 17 đại diện từ 21 nền kinh tế thành viên APEC, Ban Thư ký APEC và các quan sát viên như Colombia, Macao (Trung Quốc), Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới, Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế, Liên minh Du lịch thế giới và Trung tâm Du lịch Bền vững Quốc tế APEC.

Cam kết trao quyền cho phụ nữ và thanh niên trong du lịch cộng đồng - 1

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã cập nhật về các dự án, sáng kiến thực hiện trong năm 2023-2024 và các kế hoạch tương lai theo từng mức độ ưu tiên của Kế hoạch Chiến lược Du lịch APEC (TSP) 2020-2024. Họ cũng đánh giá việc thực hiện TSP 2020-2024 và thảo luận về TSP giai đoạn 2025-2029.

Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu nhận định, TSP 2025-2029 phù hợp với Tầm nhìn APEC Putrajaya 2040, tập trung vào chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ du lịch và khả năng cạnh tranh, du lịch bền vững và tăng trưởng kinh tế.

Ông khẳng định, các nền kinh tế thành viên APEC sẽ tiếp tục cam kết và nỗ lực thực hiện các hoạt động cần thiết để triển khai TSP giai đoạn 2025-2029. Ông cũng nhấn mạnh rằng các hoạt động được đề xuất có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với bốn lĩnh vực ưu tiên và kêu gọi các thành viên APEC tiếp tục đóng góp ý kiến để đảm bảo tính khả thi và không trùng lặp trong quá trình triển khai.

Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu đề xuất, Việt Nam sẽ nghiên cứu và chủ trì thực hiện một số hoạt động trong TSP 2025-2029, mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của các thành viên APEC để phát triển bền vững và tự cường ngành du lịch khu vực. Ông cũng chia sẻ về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong du lịch, một lĩnh vực được Việt Nam ưu tiên theo Chiến lược Phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030.

Tại sự kiện, các đại biểu thảo luận về “Đổi mới nhằm thúc đẩy các bên chuyển sang nền kinh tế chính thức và toàn cầu” và “Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững của ngành du lịch đối với nhóm chưa được khai thác tiềm năng kinh tế”.

Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu chia sẻ về việc áp dụng công nghệ trong du lịch, hỗ trợ toàn diện từ cấp quản lý nhà nước, doanh nghiệp đến du khách. Nhiều doanh nghiệp du lịch Việt Nam đã phát triển các tour tham quan trải nghiệm công nghệ, giúp tăng trưởng và tạo dựng thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Cam kết trao quyền cho phụ nữ và thanh niên trong du lịch cộng đồng - 2

Toàn cảnh hội thảo

Ngoài ra, ông Hà Văn Siêu đề xuất giải pháp nhằm trao quyền và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ và thanh niên trong du lịch APEC. Ông kêu gọi các biện pháp hỗ trợ phụ nữ và thanh niên tiếp cận nguồn vốn tài chính, tri thức và mối quan hệ xã hội, cũng như hoàn thiện chính sách quản lý du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng.

Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu mong muốn nhận được chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm từ các thành viên và đối tác APEC để triển khai hiệu quả hơn các hoạt động chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong du lịch Việt Nam. Ông đặc biệt kêu gọi tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo du lịch và đối tác du lịch từ các nền kinh tế thành viên để phát triển nhân lực ngành du lịch, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hoàng Anh

CLIP HOT