Khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ của Động Ngườm Ngao ở Cao Bằng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Động Ngườm Ngao ở bản Gun, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng được đánh giá là một trong những hang động đẹp nhất Việt Nam.

Khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ của Động Ngườm Ngao ở Cao Bằng - 1

Những khối thạch nhũ kỳ vĩ trong Động Ngườm Ngao, nhánh Bản Thuôn. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ của Động Ngườm Ngao ở Cao Bằng - 2

Động Ngườm Ngao (bản Gun, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) được đánh giá là một trong những hang động đẹp nhất Việt Nam. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ của Động Ngườm Ngao ở Cao Bằng - 3

Vẻ đẹp kỳ vĩ trong Động Ngườm Ngao, nhánh Bản Thuôn. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ của Động Ngườm Ngao ở Cao Bằng - 4

Những khối thạch nhũ kỳ vĩ trong Động Ngườm Ngao, nhánh Bản Thuôn. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ của Động Ngườm Ngao ở Cao Bằng - 5

Ngành chức năng tỉnh Cao Bằng đã cho phép các công ty du lịch khai thác tuyến du lịch trải nghiệm khám phá động Ngườm Ngao - nhánh Bản Thuôn. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ của Động Ngườm Ngao ở Cao Bằng - 6

Vẻ đẹp trong Động Ngườm Ngao - nhánh Bản Thuôn như một bức tranh sơn thủy. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ của Động Ngườm Ngao ở Cao Bằng - 7

Du khách có thể trải nghiệm chèo thuyền trong Động Ngườm Ngao-nhánh Bản Thuôn. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chu Hiệu (TTXVN)

CLIP HOT