DANH SÁCH CÁC TIẾT MỤC VÀO VÒNG CHUNG KẾT LIÊN HOAN GIỌNG HÁT VÀNG NGÀNH DU LỊCH TPHCM, LẦN XIV, NĂM 2018

    DANH SÁCH CÁC TẾT MỤC VÀO VÒNG CHUNG KẾT LIÊN HOAN GIỌNG HÁT VÀNG NGÀNH DU LỊCH TPHCM, LẦN XIV, NĂM 2018

    BẢNG A: CÁC TIẾT MỤC LẺ

     

    BẢNG B: CHƯƠNG TRÌNH CHỦ ĐỀ