Ứng dụng công nghệ cao vào trồng trọt

Ứng dụng công nghệ cao vào trồng trọt

Quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa diễn ra liên tục, làm mất dần đất canh tác, trong khi dân số không ngừng gia tăng, nhu cầu rau xanh và hoa tươi cũng ngày càng cao nên chỉ có ứng dụng công nghệ cao mới tăng nhanh được sản lượng và chất lượng sản phẩm.

Nông nghiệp Việt Nam giàu tiềm năng

Nông nghiệp Việt Nam giàu tiềm năng

Đến thời điểm hiện nay, lợi thế xuất khẩu nông sản đã chững lại, một phần do không còn khả năng mở rộng diện tích và năng suất đã gần đạt mức tới hạn, một phần giá trị gia tăng không cao do phần lớn vẫn xuất khẩu dưới dạng thô, sức cạnh tranh kém.

CLIP HOT