CÔNG ĐIỆN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  Ngày 7 tháng 2 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã ký công điện số 234/CĐ-BVHTTDL gửi các Thủ trưởng: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương. Ban Biên tập Tạp Chí Du lịch TP HCM đăng tải nguyên văn công điện

  Thực hiện Công điện số 85/CĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về công tác tổ chức Lễ hội năm 2012. Các địa phương đang bước vào vào mùa Lễ hội, để công tác quản lý và tổ chức Lễ hội năm 2012 đạt kết quả tốt, đảm bảo cho nhân dân cả nước tham dự các Lễ hội trong không khí phấn khởi, vui tươi, an toàn và tiết kiệm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lich yêu cầu Thủ tướng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai toàn diện, nghiêm túc các nhiệm vụ đã được Bộ trưởng giao tại Chỉ thị số 4521/CT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2011 và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

  1. Chỉ đạo các địa phương bằng nhiều hình thức tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng và tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý và tổ chức Lễ hội; bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa

  2. Yêu cầu các cấp chính quyền theo thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở trên địa bàn tổ chức Lễ hội theo đúng Quy chế tổ chức Lễ hội, cử cán bộ tham gia các Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức các Lễ hội. Tổ chức tốt các lễ hội phù hợp với thuần phong, mỹ tục và truyền thồng tốt đẹp của dân tộc, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình …

  3. Yêu cầu Ban Tổ chức các Lễ hội:

  3.1. Tuyên truyền hướng dẫn nhân dân đặt tiền lễ trong Lễ hội và nơi thờ tự đúng nơi, đúng chổ, bố trí lực lượng thu gom kịp thời các loại hương, tiền công đức và tiền lễ mà nhân dân đã đặt không đúng nơi quy định (giắt tiền vào nải quả, cây hương, cây nến, tay tượng, thả tiền xuống hồ, giếng …).

  3.2. Bố trí sắp xếp các hàng quán, dịch vụ, bãi trông giữ phương tiện giao thông cho gọn gàng, khoa học, đảm bảo tính thẩm mỹ, thuận tiện cho nhân dân, không trở thành nguyên nhân gây ùn tắc, lộn xộn, xả rác, mất an ninh trật tự trong Lễ hội. Không để các hàng quán kinh doanh trong Lễ hội treo thịt gia cầm và các loại thực phẩm tươi sống trước cửa quán, gây phản cảm.

  3.3. Không để các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, cờ bạc trá hình, đốt đồ mã, ăn mày ăn xin, móc túi, trộm đồ lễ, tranh giành, đeo bám khách, chặt chém giá cả hàng hóa dịch vụ, đốt pháo nổ, đèn trời…diễn ra trong Lễ hội.

  3.4. Đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn tuyệt đối cho nhân dân tham gia Lễ hội, có phương án chống thảm họa xả ra trong hoạt động Lễ hội.

  4. Chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp các cơ quan liên quan triển khai tốt Thanh tra diện rộng công tác quản lý và tổ chức Lễ hội trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động Lễ hội theo quy định của Pháp luật.

  Thủ tướng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo này; đồng thời bố trí các bộ theo dõi sát các diễn biến trong Lễ hội trên địa bàn, chủ động xử lý kiên quyết, khắc phục nhanh và hiệu quả nhất những phát sinh tại chổ; thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động Lễ hội năm 2012 của địa phương về Bộ (qua Thanh tra Bộ để tổng hợp) theo quy đinh.

  BỘ TRƯỞNG

  BỘ VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH

  HOÀNG TUẤN ANH

  (Đã ký)