Trang vàng du lịch Việt Nam: Kết nối doanh nghiệp và du khách

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Du khách có thể vào đây tìm những doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, giá cả niêm yết công khai, rõ ràng... được kiểm soát chặt chẽ.

Trang vàng du lịch Việt Nam: Kết nối doanh nghiệp và du khách - 1

Tổng cục Du lịch Việt Nam vừa chính thức đưa vào hoạt động "Trang vàng du lịch Việt Nam", tại địa chỉ https://trangvangdulichvietnam.vn/ 

"Trang vàng du lịch Việt Nam" phục vụ nhu cầu giới thiệu, quảng bá sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch chất lượng cao, giúp khách hàng tiếp cận được đầy đủ thông tin về doanh nghiệp và sản phẩm dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp, nhằm giúp khách hàng và đối tác tiếp cận được nhà cung cấp thuận tiện, nhanh chóng nhất.

Thông qua trang này, các doanh nghiệp du lịch có thể kết nối hiệu quả với các chủ thể liên quan, cung cấp dịch vụ du lịch chất lượng cao thông qua nền tảng hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch.

Các doanh nghiệp tham gia chương trình nhà cung cấp dịch vụ du lịch chất lượng cao có trách nhiệm: thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ theo quy định của Tổng cục Du lịch, sử dụng nền tảng số, niêm yết giá cả dịch vụ công khai, có chương trình trợ giá cho khách du lịch, có chương trình tích điểm để khuyến mại cho khách du lịch quay trở lại, chấp nhận thanh toán điện tử, tham gia giải quyết khiếu nại của khách du lịch về chất lượng dịch vụ của mình.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

P.V

CLIP HOT